Alueellinen oppimisverkosto, kehittämisen A-osa

Kehitysympäristöjen ja palveluiden yhteistoiminta

Lapset puheeksi – palvelumallin soveltaminen ja kehittäminen

(alla alustavia ideoita ja hahmotelmia sisällöistä, odottaa muokkaamista)

Tavoite

Lapsen kehitysympäristöjen yhteistyön vahvistuminen ja niiden ympärillä olevien palveuiden uudelleen organisoituminen

-l ähettämisen kulttuurista kutsumisen kulttuuriin
– lapsen/nuoren/perheen pärjäävyyttä vahvistaen
– juju on yhteentoimivuus
– kehitysympäristöt = koti, koulu, vapaa-aika

Lapset puheeksi -menetelmän soveltaminen luo pohjan palvelujärjestelmän uudistamiselle

Alueellisen oppimisverkoston pilottiin on valittu alueita, joiden lapsiperhepalveluiden kehittäminen jo nykyisellään pohjautuu lasten kehitysympäristöjen ja palveluiden yhteistoimintaan Lapset puheeksi -menetelmää hyödyntäen. LP-menetelmän avulla lapselle tärkeät aikuiset voivat arvioida omia toimintamahdollisuuksiaan hyvän arjen mahdollistamisessa lähes kaikissa kuntien perus- ja erityispalveluissa.  

Kehittäminen

Lapset puheeksi -menetelmän hyödyntäminen elämäntilanteen muuttuessa, sen kiinnittäminen osaksi “järjestelmää”.

    • Avataan, mikä Lp-menetelmä on (joku faktaboksi ja linkki mieli ry:n sivuille, toinen linkki Kasvun tien arviointiin

Yhden kontaktin periaatteen kehittäminen tukemaan Lapset puheeksi toimintamallia

 

Kehittämisen painopisteet nousevat paikallisista tarpeista
(Lisää Mindset kuva)

Mukana

Tutustu myös muihin kehittämisen osa-alueisiin: