Alueellisen oppimisverkoston kehittämisen B-osa

Yhteisölliset, osallisuuteen kutsuvat yhteisöt

Kodin ja koulun ohella vapaa-aika on tärkeä pärjäävyyttä vahvistava lapsen kehitysympäristö. Vapaa-ajan toiminnan korostaminen on jäänyt paitsioon, vaikka mielekäs vapaa-aika on tutkitusti tärkeä osa lapsen kehittymistä. B-osassa kehitetään harrastamisen Suomen mallin toteutusta. Muokattava teksti! 

Tavoite

(alla alustavia ideoita ja hahmotelmia sisällöistä, odottaa muokkaamista)

– vapaa-aikaan ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen rooliin lasten hyvinvoinnin tukemisessa, eli paljon hyödyntämätöntä potentiaalia pärjäävyyden vahvistamisen näkökulmasta
– suomessa harrastamisen systeemi ei nykyisellään poista eriarvoisuutta, vaan jopa vahvistaa sitä –> siksi kehittämisessä punaisena lankana yhdenvertainen mahdollisuus viettää mielekästä vapaa-aikaa

– Luodaan ymmärrystä pärjäävyyttä edistävistä tekijöistä –> Ymmärryksen rakentamisen ytimessä on lasta suojaavien tekijöiden ja prosessien kartoittaminen yhdessä lapsen ja hänen tärkeiden arjen aikuisten kanssa, sekä paikallisten toimijoiden kanssa käytävät vuoropuhelut.  Menettelyssä keskeistä on löytää lapsen lähellä olevalle aikuiselle syntyneen ymmärryksen perusteella ne lasta suojaavien tekijöiden teemat, joita voidaan yhteisötoimin tukea.

– lasten ja nuorten osallisuus kehittämisessä on keskeistä –> Toiminta räätälöidään lasten ja nuorten tarpeisiin ja toiveisiin
–  infoboksi, jossa suomen mallin avaus, linkit rahoituksiin ja okm:n sivuille  –> kehittäminen linkittyy monilta osin tähän isoon kansalliseen uudistusprosessiin

Kehittäminen

  • koulu ja vapaa-ajan palveluiden tuottajat (yksityinen, julkinen, 3. sektorien) yhteistyö
  • Esim. Oulun yhteisödialogit
  • Tutkimusta vapaa-ajan toiminnasta

"Mukana"

Tutustu myös muihin kehittämisen osa-alueisiin