Alueellisen oppimisverkoston kehittäminen, C-osa

Lapsiperheiden palveluiden tarpeen ennakointi

Lapsiperheiden palvelutarpeen ennakoinnilla ja käytettävissä olevan tiedon hyödyntämisellä kunnat ja palveluntarjoajat pystyvät reagoimaan ajoissa lapsiperheiden palvelutarpeeseen, sekä hyödyntämään päätöksenteossa.. Muokattava! 

Tavoite

(alla alustavia ideoita ja hahmotelmia sisällöistä, odottaa muokkaamista)

Päätöksenteon tueksi ymmärrystä paikallisen palvelutarpeen kehityksestä

Pärjäävyyden vahvistamisen näkökulmasta on tärkeää ymmärtää paikallista lasten ja lapsiperheiden tilannetta monipuolisesti, jotta voidaan tehdä viisaita päätöksiä mm. palvelujen kohdistamisesta. Suomessa on olemassa paljon erilaista, laadukasta rekisteritietoa, mutta sen hyödyntämisessä monipuolisesti on kehittämisen varaa. Samoin kuin eri palvelujen toiminta, on tietokin tällä hetkellä hajallaan järjestelmässä.

Kehittämisen kohteena on siksi tiedon tuominen päätöksenteon ja johtamisen tueksi koneoppimiseen pohjautuvan työkalun avulla. Kehittämisessä keskeistä on paikallinen tieto lapsiperheiden elämään vaikuttavista paineista tai pärjäävyyttä edistävistä tekijöistä. Työkalun avulla pyritään ennakoimaan ja kohdistamaan lähitulevaisuuden palveluita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Kyseessä ei siis ole yksilön mahdollisten kehityskulkujen ennustaminen tai tulevien palvelutarpeiden ennakointi yksilön kohdalla. Helposti tulkittava tilannehuone kertoo hyvinvoinnin tilasta ja minne preventiota on syytä kohdistaa.

Kehittäminen

Mistä tilannehuoneessa on kyse?

  • Työkalu paikallisen lapsiperhepalveluiden johtamisen avuksi
  • Hyödyntää tietoa paikallisista riski –ja pärjäävyystekijäistä lasten kasvuympäristössä
  • Laskee koneälyä hyödyntäen yhteyksiä riski- ja pärjäävyystekijöiden tilasta korjaavien palveluiden käyttöön historiassa
  • Auttaa ennakoimaan korjaavien palveluiden kysyntää, ja tunnistamaan ehkäisevän työn mahdollisuuksia

Tilannehuoneen tietosisältö

  • Kattava paikallista tilastotietoa sisältävä aineisto kuntien ja postinumeroalueiden tasolla
  • Lasten, nuorten ja perheiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä: pärjäävyys- ja riskitekijöistä
  • Avointa tilastotietoa, rikastettuna kunnan omilla tietovarannoilla
  • nykypäivästä taaksepäin noin 10 vuotta
  • päivittyvää tietoa
  • Tuottaa skenarioita tulevaisuudesta historiatiedon perusteella

"Mukana"