Lapsuuden Rakentajat

Innovaatio- ja tutkimusrahasto

Tältä sivulta löydät koottua tietoa Itlan ja Tiina ja Antti Herlinin säätiön perustamasta yhteisestä innovaatio- ja tutkimusrahastosta. 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja Tiina ja Antti Herlinin säätiö perustivat uuden Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston vauhdittamaan lapsiperhepalveluiden uudistumista Suomessa. Rahoitushaku avautui 30.3.2021.

Rahaston avulla vahvistetaan kehittämistyön ja tutkimuksen integrointia lapsiperheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Rahasto liittyy Itlan alueellisen oppimisverkoston toimintaan ja rahoittaa uusia kokeiluja ja alueellisista tarpeista nousevaa tutkimusta. Rahoituskohteet valitaan ajankohtaisista, lapsiperheiden tukemiseen liittyvän työn arjesta nousevista aiheista.

Millaista tutkimusta rahoitamme?

  • Tutkimuksia, joiden aihe on noussut paikallisesta yhteisövaikuttavuustyöstä ja tutkimuskysymys käsittelee kehittämistyön kannalta keskeistä aihetta.
  • Tutkimuksia, jotka vahvistavat alueella olevaa yhteisövaikuttavuusosaamista esimerkiksi siten, että tutkijaksi pätevöityvä henkilö työskentelee aiheen parissa alueella ja/tai alueella oleva tutkimuslaitos on keskeisesti mukana tutkimuksessa.
  • Rahoitamme ensisijaisesti tutkimusta, johon olemassa oleva tutkimus ei vastaa ja jonka aihe nousee paikallisen kehittämisen tueksi rakennetusta palautejärjestelmästä.

Millaista innovaatiotoimintaa rahoitamme?

  • Innovaatiorahoitus on tarkoitettu ensisijaisesti uusien, lupaavien arjen työstä nousseiden kokeilujen käynnistämiseen.
  • Kokeilun tulee tukea paikallista yhteisövaikuttavuuteen tähtäävää työtä.
  • Kokeilun tavoitteena tulee olla vastata paikallisesti tunnistettuun lasten, nuorten tai perheiden tuen tarpeeseen.
  • Rahoitusta voidaan myös osoittaa jo käynnissä olevaan aloitteeseen tai toimintaan esimerkiksi volyymin lisäämiseksi tai toiminnan suunnan muuttamiseksi.

Tietoa innovaatio- ja tutkimusrahastosta

Rahaston hakuaika alkoi 30.3.2021 ja on jatkuva. Hakemuksia käsitellään 1–2 kertaa kuukaudessa.

Tietoa rahoitushakemuksen sisällöstä ja ehdoista löytyy Itlan verkkosivuilta oheisesta linkistä.

Ajankohtaista

Jatkuva rahoitushaku on käynnistynyt

Rahoitushaku avatttin maaliskuussa 2021. Rahoitusta voivat hakea alueelliseen oppimisverkostoon kuuluvien kuntien toimijat, kaikilta eri sektoreilta.

Lisätietoja

Rahastoa hallinnoi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Ota yhteyttä
Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, Itla, etunimi.sukunimi@itla.fi, 050 917 7396