Home » Events » Miksi pärjäävyyslähtöinen työskentely?

Miksi pärjäävyyslähtöinen työskentely?

Itla, Oulun yliopisto ja MIELI ry ovat vuodesta 2020 lähtien kehittäneet pärjäävyyslähtöisiä toimintamalleja yhteistyössä eri alueiden kanssa. Kehittämistyön punaisena lankana on ymmärrys pärjäävyydestä yksilön ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksellisena prosessina. Pärjäävyyttä rakennetaan ja ylläpidetään jatkuvasti yksilön ja hänen
ekologiansa vuorovaikutuksessa, toisin sanoen arkisissa elämäntilanteissa.

Pärjäävyyslähtöinen tuen ja palveluiden järjestäminen ottaa huomioon erilaisten resurssien, kuten päiväkodin ja koulun toimintamahdollisuudet sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, yksilön sekä perheen tarpeiden ja näistä käytävien keskustelujen
merkityksen. Luennolla tarkastellaan, mitä tämä tarkoittaa eri yksiköiden arjessa ja yksiköiden välisessä yhteistyössä:

  • aikuisten, lasten ja perheiden palveluissa,
  • varhaiskasvatuksessa ja koulussa
  • sekä järjestöissä.

Pärjäävyyslähtöiseen työskentelyyn kuuluu keskeisesti myös mahdollisuus saada apua lapsen ja perheen arkeen yhdellä puhelulla. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Keväällä 2021 tarjoamme yhteistyöalueiden kaikille toimijoille neljä samansisältöistä avointa luentoa, jossa tuodaan pärjäävyysteemaa lähemmäksi juuri teidän arkeanne. Luennot toteutetaan Teamsissä.

Luennoitsijana on Bitta Söderblom, sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi ja
varhaiskasvatuksen opettaja, joka toimii kehittämiskoordinaattorina MIELI ry:ssä.

Share This Post

Leave a Reply