Home » Events » Varför ett resiliensbaserat närmandesätt?

Varför ett resiliensbaserat närmandesätt?

Milloin

13.04.2021    
13:00 - 15:00

Varaukset

Varaus suljettu

Missä

Event Type

Itla, Uleåborgs universitet och MIELI r.f. har sedan våren 2020 i samarbete med fyra
regioner utvecklat ett resiliensbaserade närmandesätt. Utvecklingsarbetet bygger på
förståelsen av resiliens som resultatet av en samspelsprocess mellan individen och hens
omgivning: resiliens byggs upp och upprätthålls kontinuerligt i interaktionen mellan t. ex.
barnet och hens ekologi dvs. i vardagligt samspel.

Resiliensbaserade insatser tar i beaktande olika aktörers resurser, t. ex. småbarnspedagogikens, skolans och hälsovårdens handlingsmöjligheter, barnets och familjens behov samt menings-skapade samtal om dessa. Under föreläsningen fördjupar vi oss i vad detta närmandesätt betyder för vardagen inom de olika verksamheterna och i samspelet mellan dem:

  • Inom mångfalden av service för barn, familjer och vuxna
  • Inom småbarnspedagogiken och skolan
  • Inom tredje sektorns aktörer

En hörnsten i det resiliensbaserade arbetet är möjligheten för barn och familjer att utan dröjsmål få ytterligare stöd genom ett telefonsamtal/kontakt till en koordinator. Vad betyder detta i praktiken?

Föreläsningen ingår i det samarbete som byggs upp mellan Itla, Uleåborgs universitet och MIELI r.f. och de olika regionerna. Sammanlagt erbjuds under våren fyra finskspråkiga och en svenskspråkig föreläsning med samma innehåll. Alla föreläsningarna genomförs via Teams.

Föreläsare är Bitta Söderblom, socialarbetare, socialpsykolog och lärare inom småbarnspedagogiken, som bl.a. arbetar som utvecklingskoordinator på MIELI rf.

Varaukset

Bookings are closed for this event.

Share This Post

Leave a Reply